NOC kostelů – Program

18:00 Mše svatá s varhanním doprovodem.

19:15 Večerní muzicírování s dětmi – pod vedením Mgr. Jaroslavy Ondrové.

20:00 koncert Komorní dechové hudby ZUŠ V. Nováka Skuteč

21:00 Moderovaná adorace se zpěvy.

22:00 Požehnání všem.

Výstava liturgických předmětů – v kostele mezi programy.

Výstava andělů v KC – celý večer, v sobotu 14.00 -16.00 h a neděli 11.00 – 16.00 h.

Dáreček pro každého😊