Ohlášky – neděle Křtu Páně 9. 1. 2022

  • Mše sv.: v pondělí pohřeb ve 13:30 h +Josef Beneš, v pátek v 18 h, v neděli v 9:30 h pro děti s loutkovým kázáním. Po mši ministrantská schůzka.
  • Děkuji všem koledníkům za Tříkrálovou sbírku.
  • Růženec – přijďte v neděli v 9 h!
  • Úmysly modliteb na rok 2022
  • Příští neděli TICHÁ sbírka na opravy.
  • Komunitní centrum F.X.Mimry: další program v lednu.
  • „Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení. Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude od Vás chtít poslat peníze na účet nebo si je bude chtít u Vás sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to na telefonním čísle 158. Děkujeme. Policie České republiky.“
  • Katolický týdeník: Mít odvahu jako Marie; Téma: Na cestě ke svatosti; Perspektivy: K synodální proměně církve; rozhovor s Karlem Potáčkem; Doma: Kyberšikana.