Úmysly modliteb ve farnosti Raná na rok 2022*

1. Za pronásledované kvůli náboženství

2. Za řeholnice a zasvěcené ženy

3. Za katechumeny

4. Za zdravotníky

5. Za víru mladých

6. Za rodiny

7. Za starší lidi

8. Za lidi na dovolených

9. Za zrušení trestu smrti

10. Za církev otevřenou všem

11. Za děti, které trpí

12. Za návštěvníky půlnočních bohoslužeb

* inspirováno „Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2022“  (http://www.jesuit.cz/am/)