Ohlášky – neděle vánoční 2. 1. 2022

  • Mše sv.: v pátek slavnost Zjevení Páně v 18 h s adorací, v neděli Křtu páně v 9:30 h.
  • V sobotu 8.1. žehnání koledníkům v 9 h. 
  • Děkuji všem muzikantům za krásnou Jesličková pobožnost.
  • Růženec – přijďte v neděli v 9 h!
  • Komunitní centrum F.X.Mimry: další program v lednu.
  • Sbírka na Betlém nenarozených – domov pro matky v Hamrech vynesla 2 366 Kč. Pán Bůh zaplať! 
  • Katolický týdeník: Papež: Sami si nevystačíme; Téma: Rodiny a církev; Perspektivy: Tři dary a příliš mnoho vína; rozhovor s muzikantem Jiřím Jakubíkem; Doma: Výchova teenagerů.