Ohlášky – Seslání Ducha Svatého 31. 5. 2020

  • Mše svaté: v úterý ve 14 h pohřeb +Ladislav Škorpík, v pátek v 18 h s adorací, v neděli v 8 h Prosetín, v 9:30 h Raná. Je potřeba mít roušku a dezinfikovat si ruce. Prosím, sedejte si do lavic po rodinách společně! Internetový přenos bohoslužeb zachováme o nedělích a svátcích.
  • Dnes je sbírka na pastoraci diecéze.
  • Zápis z jednání Pastorační rada farnosti  je na vývěsce. Stručně: přivítání nové členky, Boží Tělo venku, NOC kostelů 12.6., farní pouť letos nebude, 5.7. farní mše v Mrákotíně v 9:30 h. Návrh – žehnání maminkám.
  • Návštěvy nemocných budu konat 9.5. (Mrákotín, Raná),  16.6. (ostatní).
  • NOC kostelů bude letos v pátek 12.6. Připravujeme program, dobrovolníci vítáni!
  • Vikariátní pouť mládeže 13.6. na Podskalu! Info na plakátku.
  • Farní tábor pro děti: neděle 2.8. – sobota 8.8.2020. Přihlášky k dispozici na webu farnosti.
  • Komunitní centrum P.F.X.Mimry: RUŠÍ se všechny akce do odvolání. 
  • Katolický týdeník: Poděkování papeži; Téma: Lidé v mém životě, Perspektivy: Vychovatel Duch Svatý; rozhovor s P. Laurencem Freemanem; Doma: Sport s rodinou.