Ohlášky – 7. neděle velikonoční 24. 5. 2020

  • Mše svaté: v pátek v 18 h, v neděli v 9:30 h, nyní již mohou VŠICHNI KDO CHTĚJÍ. Je potřeba mít roušku a dezinfikovat si ruce. Prosím, sedejte si do lavic po rodinách společně! Internetový přenos bohoslužeb zachováme o nedělích a svátcích.
  • TICHÁ SBÍRKA vynesla 10 127 Kč. Příští neděli je sbírka na pastoraci diecéze.
  • Pastorační rada farnosti se sejde dnes v neděli v 18 h na faře. Při mši sv. byla dnes představena poslední členka rady paní L. Adámková z Mrákotína.
  • NOC kostelů bude letos v pátek 12.6. Připravujeme program, vítáme nové nápady!
  • Farní tábor pro děti: neděle 2.8. – sobota 8.8.2020. Přihlášky k dispozici na webu farnosti.
  • Komunitní centrum P.F.X.Mimry: RUŠÍ se všechny akce do odvolání. 
  • Katolický týdeník: Oslava 100 let Jana Pavla II; Téma: 800 let sv. Zdislavy, Perspektivy: Svědek naděje a útěchy; rozhovor s designérem Rony Pleslem; Doma: Nebeská maminka.