Ohlášky – 4. neděle postní 22. 3. 2020

  • Mše svaté: z nařízení diecézního biskupa, kvůli prevenci šíření nového koronaviru, jsou do odvolání všechny veřejné bohoslužby zrušeny. Internetový přenos bohoslužeb z našeho kostela můžete sledovat na FCB.
  • Věřící jsou omluveni z nedělní účasti. Doporučuje se sledovat mši svatou v televizi nebo rozhlase či přes internet: www.mseonline.cz
  • V naší farnosti: mši svatou bude sloužit pan farář soukromě s akolyty, kteří se pak rozjedou do vesnic. V každé obci bude možnost v určitý čas přijmout Tělo Páně. Doporučuje se také modlit se za nemocné, pomáhat jim, zapojit se např. do Růžence ve 20 h na zastavení nového viru.
  • Ohlášky i kázání budou mít věřící k dispozici na vývěsce kostela a na webu farnosti: www.farnostrana.cz
  • Zpovídání zatím probíhá na požádání. Před velikonocemi budou vyhlášeny opět možnosti svátosti smíření pro všechny dle aktuální situace.
  • Sbírky se konat nebudou. Kdo by chtěl, může příspěvek na farnost donést na faru nebo poslat na farní účet: 1143545379/0800.
  • Komunitní centrum P.F.X.Mimry: RUŠÍ se jak Setkávání seniorů, tak plánovaná  beseda s pamětníkem Luborem Šušlíkem.
  • Domácí škola: Děti a studenti, i když v této době nemůžete chodit do školy, vaše vzdělávání je dál vaší povinností. Plňte úkoly, které vám posílají ze školy, ale také si hledejte další výukové programy v televizi a na Internetu. Můžete si zavést i domácí „Třídní knihu“ a zapisovat si, co jste vše zvládli. Udělejte si to i zábavné! Pokud potřebujete pomoci s učením, obraťte se na pana faráře.
  • Katolický týdeník: Církev v době koronaviru; Téma: Liturgie v čase pandemie; Perspektivy: Evangelium pro současné rodiny; rozhovor s religionistou Jeffrey Haynesem; Doma: Den Páně s dětmi.

Rozpis podávání svatého přijímání v obcích farnosti Raná v neděli

Raná, Vojtěchov, Holetín
kostel
Kladno Jehličkovi Oldřetice Novotní Pokřikov Sodomka Mrákotín P. Pospíšil
10 -10:30 10:30 – 1110–10:30 10:30 Sobota
8 – 8:30