Kázání o 3. neděli postní A – v době pandemie

Léčení blátem

Děti: My děti milujeme, když naprší a dá se dělat bláto, skákat do kaluží a tak. Zkuste venku, nebo v misce doma z hlíny si udělat blátíčko a uplácat něco, co porazí zákeřný vir! Můžete mi poslat fotku a odměna vás nemine!

Ú : Povinná rouška přes ústa a nos, nejlépe respirátor třídy 3, gumové rukavice a všechno každou hodinu dezinfikovat! A do toho slyšíme dnešní evangelium o léčení blátem ze země a slinou!

Kér.: Ježíš cestou uviděl slepého člověka (všímal si lidí). Ujistil, že tento muž není slepý za trest. Sám hned přikročil k jeho okamžitému vyléčení. Ale jak: Plivl na zem (fuj), rukama z prachu udělal blátíčko a natřel mu tím oči. Poslal ho umýt k rybníku a on hned viděl!

Did.:  Dělání blátíčka a potírání nemocného místa je jako dětská hra na lékaře. Děti napodobují, co dělají dospělí doopravdy. Nebo to připomíná Pánův vjezd do Jeruzaléma na oslátku: tak jako parafráze, hra na velmože, ale ve skutečnosti výsměch pozemským vládcům. Jak to, že po takové dětské hře se nemocný skutečně uzdravil?

Někdo z vás se přidá k nevěřícím, kteří řeknou jako ti v evangeliu: on nebyl slepý, to byl někdo jiný, zázrak se nemohl stát.

Někdo řekne: ano, stalo se něco zvláštního, ale jistě na to brzy přijdeme, jakým kouzlem to Ježíš udělal. Ale nebojte, nepřijdou nikdy s ničím novým.

A pak třetí skupina, která dokáže rozpoznat Boží zásah: osloví je síla a jednoduchost Božího zásahu a prožívají radost jako ten uzdravený a chválí Boha.

Bojujeme s pandemií nového coronaviru, pan premiér a jeho následovníci nás o tom přesvědčují den co den, abychom nepochybovali. Ale, co když? Co když nás Ježíš zachrání právě tímto virem?

Česko nejen vaří podle Masteršéfa, peče podle Peče celá zem, ale také celé Česko šije roušky. Nikdo to nenařídil, nikdo za to neplatí, naopak šijí jedni pro druhé, někteří výkonní dosahují výroby jako malá firma a zásobují nemocnice a ústavy, ač by to měl zajistit stát, který na to vybírá daně. Není tato ochota pomáhat úžasná a Boží?

Nejen města, stát, ale mnoho dobrovolníků nosí seniorům nákupy, doprovází k lékaři či vyzvedává léky, povzbuzuje a uklidňuje vystrašené. Není to Boží Duch, který toto v lidech působí? Věřím že ano.

Neděli co neděli do kostela, a najednou se nemusí, ba ani nesmí! Šok. Současně příležitost, kterou mnozí využijí k příjemné domácí bohoslužbě. Nyní se doopravdy ukáže, jak moc jsme věřící a jak moc milujeme Pána Ježíše a chceme s Ním být, i když to není povinné.

Par.: Přijde pán na úřad sociálního zabezpečení. Úředník chvíli zírá do lejster, pak zvedne oči a ptá se: „Prosím vás, co jste dělal celý rok 2020? Nemáte tady žádné zaměstnání!“ tázaný odpoví: „Myl jsem si ruce.“ Potěšil vás tento vtip? Tak to je dobře, že je vám líp!

Myst.: To co je jinak odporné – sliny, prach, virus – dokáže Bůh proměnit v uzdravující lék.

Záv: Mimořádná doba, která s sebou kromě těžkostí přináší také zvláštní Boží milosti. Můžeme je využít, Bůh je s námi mnohem víc právě v této těžké době!