Ohlášky – 2. neděle vánoční 5. 1. 2020

  • Mše svaté: v pondělí na Zjevení Páně v 18 h, v pátek v 18 h. v neděli  v 9:30 h.
  • Žehnání domů a bytů: zájemci o požehnání pište se na stolečku v kostele.
  • Komunitní centrum P.F.X.Mimry: Setkávání seniorů v pondělí 6.1. od 16 h beseda o betlémech s kurátorkou výstavy „Půjdem spolu do Betléma“ v Regionálním muzeu v Chrudimi. Přijít může kdokoliv, nejen senioři! . Dětský karneval v neděli 26.1.2020 od 15 h.
  • Ekumenická bohoslužba bude v pátek 17.1.2020 v 18 h v evangelickém kostele.
  • Duchovní obnovy 2020: pro ženy v Rokoli 31.1. – 2.2., muži v Želivi v klášteře 13. – 15.3. Přihlašování na stolečku v kostele.
  • Lyžování pro děti o jarních prázdninách bude 11. a 12. 2.2020. Přihlášky později.
  • Obec Bohdašín vyhlásila sbírku na pořízení zvonu a obnovu kostela v Rokoli,  kam jezdíme po mnoho let na duchovní obnovy. Přispět můžete během ledna do označené krabičky na stolečku v kostele.
  • Katolický týdeník: Tříkrálová sbírka má 20 let; 30 let Katolického týdeníku; Perspektivy: Další rok; rozhovor s Ludmilou Kučerovou; Doma: Pohádky.