Ohlášky – 27. neděle v mezidobí 6.10.2019

  • Mše svaté: ve čtvrtek v 9:30 h vikariátní setkání kněží, v pátek v 18 h, v neděli, v 8 h posvícení v Prosetíně, v 9:30 h Raná.
  • VOLBY do nové Pastorační rady: volební komise zpracovává návrhy, zveřejnění kandidátní listiny příští neděli.  Samotná volba se pak bude konat v neděli 27.10. po mši svaté. Podrobné informace naleznete na nástěnce „Stanovy Pastoračních rad“.
  • Děkuji panu starostovi Vojtěchova Jaroslavu Kynclovi nejen za umožnění plesu v KD, ale i za celou organizaci Svatováclavského plesu!
  • Říjen – růžencový měsíc: obnovme společnou modlitbu v rodinách a přede mší v kostele. Plánujeme setkání členů Živého růžence.
  • Rozvrh hodin náboženství je po úpravě na vývěsce a na webu farností Otevřená fara ve Skutči: ve čtvrtek od 13:30 h je fara otevřená pro děti, které čekají na náboženství a končí dřív. Dohled dospělého zajištěn.
  • V kostele je k dispozici Zpravodaj MAS Hlinecko, kde se píše o otevření našeho Komunitního centra. Stejně tak nový Katalog sociálních služeb, kde najdete vše pro podporu práce s dětmi, seniory, závislými, postiženými atd., včetně naší Potravinové banky na s. 44.
  • Duchovní obnovy 2020 jsou předběžně domluveny takto: ženy v Rokoli 31.1. – 2.2., muži v Želivi v klášteře 13. – 15.3. Přihlašování později.
  • Katolický týdeník: ohlédnutí za Svatováclavskou poutí; Téma: Výzvy bioetiky; Perspektivy: Jak svědčit o jemném vánku; rozhovor s biskupem Radkovským; Doma: Misijní klubka.