Ohlášky – 26. neděle v mezidobí 29. 9. 2019

 • Mše svaté: v pátek v 18 h, v neděli v 8 h v Holetíně v 8 h posvícení v Prosetíně, v 9:30 h Raná.

 • TICHÁ sbírka na opravy minulou neděli vynesla 7 532 Kč. Pán Bůh zaplať!

 • VOLBY do nové Pastorační rady: DNES naposledy můžete navrhovat kandidáty. Vyzvedněte si lístek na stolečku, napište 3 kandidáty a vhoďte do krabice. Musí mít 18 let a žít s farností, měli by být aktivní. Jako volební komisi jsem jmenoval Petra Sodomka, Václava Pavliše a Alžbětu Doležalovou. Volební komise shromáždí návrhy, dotáže se všech navržených, zda s kandidaturou souhlasí, a po té sepíšou a zveřejní kandidátní listinu. Samotná volba se pak bude konat v neděli 27.10. po mši svaté. Podrobné informace naleznete na nástěnce „Stanovy Pastoračních rad“.

 • Děkuji všem, kdo připravili a zajišťovali Svatováclavský ples!

 • Dnes vychází Zpravodaj farností. K dispozici na stolečku v kostele, náklady na tisk 10 Kč. Děkuji všem přispěvovatelů a redaktorům!

 • Říjen – růžencový měsíc: obnovme společnou modlitbu v rodinách a přede mší v kostele. Plánujeme setkání členů Živého růžence.

 • Rozvrh hodin náboženství je po úpravě na vývěsce a na webu farností Otevřená fara ve Skutči: ve čtvrtek od 13:30 h je fara otevřená pro děti, které čekají na náboženství a končí dřív. Dohled dospělého zajištěn.

 • Zveme všechny mladé lidi na Večer mladých v pátek 4.10., tentokrát v KC Raná. Začátek v 18 h v kostele na Rané, další program v KC, konec v 21.30 h. Odvoz domů možný po domluvě.

 • Ještě je možnost přihlašovat se na Národní pouť do Říma ke 30. výročí svatořečení Anežky Přemyslovny 11. – 13.11., viz www.bihk.cz.

 • Duchovní obnovy 2020 jsou předběžně domluveny takto: ženy v Rokoli 31.1. – 2.2., muži v Želivi v klášteře 13. – 15.3. Přihlašování později.

 • Katolický týdeník: Před 10 lety tu byl papež; Téma: Misionáři dnes; Perspektivy: Francouzská imprese; rozhovor s jáhnem Leošem Halbrštátem; Doma: Andělé strážní.