Ohlášky – 25. neděle v mezidobí 22. 9. 2019

  • Mše svaté: v úterý ve 13 h v Holetíně pohřeb p. Karel Štorek, v pátek v 18 h, v sobotu v 8 h, v neděli v 9:30 h.

  • Dnes TICHÁ sbírka na opravy. Na církevní školství minulou neděli jsme vybrali 5676 Kč. Pán Bůh zaplať!

  • VOLBY do nové Pastorační rady: po mši sv. si vyzvedněte lístek, kam můžete zde nebo doma napsat 3 kandidáty, které navrhujete. Musí mít 18 let a žít s farností, měli by být aktivní. Lístečky můžete anonymně odevzdávat do označené krabice v kostele do 29.9. Jako volební komisi jsem jmenoval Petra Sodomku, Václava Pavliše a Alžbětu Doležalovou. Volební komise shromáždí návrhy, dotáže se všech navržených, zda s kandidaturou souhlasí, a po té sepíšou a zveřejní kandidátní listinu. Samotná volba se pak bude konat v neděli 27.10. po mši svaté. Podrobné informace naleznete na nástěnce „Stanovy Pastoračních rad“.

  • Svatováclavský ples v sobotu 28.9. od 20 h v KD Vojtěchov. Pozvěte své známé a přijďte!

  • Výuka náboženství již začala. Rozvrh hodin je na vývěsce a na webu farností, ruší se hodina ve Žďárci. Stále je možné přihlašovat děti.

  • Zveme všechny mladé lidi na Večer mladých v pátek 4.10., tentokrát v KC Raná. Začátek v 18 h v kostele na Rané, další program v KC, konec v 21.30 h. Odvoz domů možný po domluvě.

  • Ještě je možnost přihlašovat se na Národní pouť do Říma ke 30. výročí svatořečení Anežky Přemyslovny 11. – 13.11., viz www.bihk.cz.

  • Katolický týdeník: svatořečení rodáka z Hlučínska P.Richarda Henkese; Téma: Dobrovolnictví; Perspektivy: pp. František o novém poslání teologie; rozhovor s Jiřím Netíkem; Doma: Dítě jako Bůh?