Ohlášky 13. neděle v mezidobí 23. 6. 2019

  • Mše svaté: v pátek o slavnost sv. Cyrila a Metoděje v 9:30 h v Mrákotíně, v neděli v 9:30 h Raná. Křest v 11 h Šarlota Alena Pavlíčková.

  • Sbírka na Charitu vynesla 3 420 Kč.

  • Diecézní kalendáře 2020 si můžete vyzvednout v kostele, cena 70 Kč.

  • Komunitní centrum P.F.X.Mimry – byla podána žádost na proplacení dotace.

  • Farní tábor pro děti 28.7. – 3.8. letos zde v novém Komunitním centru F.X.Mimry v Rané. Přihlášky v kostele nebo ke stažení na našich webových stránkách. Kapacita téměř vyčerpána.

  • Katolický týdeník: Dvojčíslo – Putování s živým Mistrem; Téma: Izrael; Perspektivy: Jan Hus; rozhovor s biblistou Filipem Čapkem; Doma: Balíme na dovolenou; příloha Léto s KT včetně zahájení letní soutěže.