Ohlášky na slavnost Těla a Krve Páně 23. 6. 2019

  • Mše svaté: v pátek slavnost Srdce Ježíšova v 18 h, v neděli v 8 h v Holetíně poutní a v 9:30 h Raná. Křest ve 12 h Klára Kateřina Šiklová.

  • Dnes celodenní adorace v kostele Božího Těla ve Skutči.

  • TICHÁ sbírka minulou neděli vynesla 6957 Kč. Pán Bůh zaplať! Dnes sbírka na Charitu.

  • Děkuji všem, kdo připravili oltář a výzdobu na Boží Tělo!

  • Děkuji společenství Modlitby matek za úklid KC po akci.

  • Dnes vychází Zpravodaj farností Skuteč, Raná, Předhradí. Děkuji všem přispěvovatelům i redakci. K dispozici v kostele za příspěvek na tisk (10 Kč)

  • Diecézní kalendáře 2020 si můžete vyzvednout v kostele, cena 70 Kč.

  • Farní tábor pro děti 28.7. – 3.8. letos zde v novém Komunitním centru F.X.Mimry v Rané. Přihlášky v kostele nebo ke stažení na našich webových stránkách. Kapacita téměř vyčerpána.

  • Katolický týdeník: Jubileum Katolických novin; Perspektivy: Věční rivalové, občas spojenci; rozhovor s Květoslavou Princovou; Doma: Pravý hrdina pro děti. 10 let Cesty 121, která pomáhá stárnoucím kněžím.