Ohlášky na slavnost Seslání Ducha Svatého 9. 6. 2019

  • Mše svaté: v pátek v 18 h, v neděli v 8 h pouť Prosetín, v 9:30 h Raná pro děti s loutkovým kázáním.
  • Příští neděli TICHÁ sbírka na opravy a vybavení KC.
  • Farní den dnes v neděli 9.6. Po skončení mše se všichni přesuneme na farní dvůr. Po proslovech a přestřižení pásky si můžete prohlédnout nové Komunitního centra, pokochat obrazy Vojtěcha Jehličky z Kladna, po obědě pak vyslechnout koncert.
  • Týden brigád: Děkuji všem, kdo v uplynulém týdnu přišli pomoci na farní zahradu a pomohli s přípravou Farního dne!
  • Výuka náboženství končí tento týden, kromě výjimek. Děti dostanou vysvědčení a dárek.
  • Farní tábor pro děti 28.7. – 3.8. letos zde v novém Komunitním centru F.X.Mimry v Rané. Přihlášky dostaly děti v náboženství, jsou i v kostele nebo ke stažení na našich webových stránkách.

  • Příspěvky na farnost posílejte prosím na farní účet č. 1143545379/0800, konst.s. 0558, var.s. libovolné, např datum narození. Své příspěvky můžete na konci roku odečíst z daní (15% zpět). Lístečky s číslem účtu si můžete vzít na stolečku.
  • Katolický týdeník: papež blahořečil sedm mučedníků; Téma: Jak se staví klášter; Perspektivy: Být církví s otevřenými dveřmi; rozhovor s Lubomírem Mlčochem; Doma: Týden pěstounství.