Pastorační rada farnosti Raná dne 18. 5. 2018

Přítomní: P. O. Matula, J. Novotný, A. Doležalová, P. Sodomka

 1. Modlitba.
 2. Ohlédnutí za uplynulým obdobím:
 • Zájmové vzdělávání dospělých – první přednáška dr. Pavlíka „Historie kostelů chrudimska“ pátek 16.2. v 18 h v kině. – drobné občerstvení po přednášce – velká spokojenost!
 • Královský výlet dětí do Kutné Hory – dětem se líbilo
 • Velikonoce – křížová cesta v Kameničkách – vydařená
 • Duchovní obnovy -ženy Slavoňov 23 – 25.2., muži – Číhošť. Spokojenost.

3. Nové body k jednání:

 • Májové pobožnosti – návrh: po každé mši v květnu
  • Příští rok stejně, krátká po mši sv., středy po kapličkách, Podskála, Chlumek
 • NOC kostelů – doladit program a zabezpečení
  • 18.00 mše sv.
  • pohoštění na faře
  • 19.00 povídání o komunitním centru
  • 20.00 restaurátoři – prohlídka kostela s historií
  • 12.15 – koncert Mecovi
  • 22.00 – požehnání
  • Pořadatelská služba – oslovit
  • Holetín – 17. zpívání z Hosany,17.30- Májová, 18.00-19.00 – otevřený kostel k prohlídce
 • Farní den – stanovit termín a program
  • Na podzim asi v Kině – zjistit volné termíny
 • Komunitní centrum – žádost o dotaci schválena v první instanci, čekáme na konečné schválení (je přislíbena). Začátek stavby říjen 2018. Potřeba přípravné práce.
 • Oprava varhan – realizace Josef Pešava od srpna, získali jsme dotaci 50 tis. z Pardubického kraje. Organizace brigád.
 • Adorace – ve středu chodí málo lidí.
  • Od září – Po mši sv. litanie, požehnání, pokračování adorace s programem, potom požehnání, konec 20.30-21.00

Kalendář akcí:

 • Farní pouť – Neratov – Častolovice (Kostelec n. O.) – 19.5. – 6.30 odjezd
 • Diecézní setkání ministrantů 2.6. 8.00 Litomyšl
 • Boží Tělo v neděli 3. 6. -9:30 h? – upřesnit čas – hudba

–  průvod – oltáře v obci – Oldřetice – pod márnicí – J. Novotný, Raná – U Kina – V. Pavliš, Mrákotín – u fary – Adámkovi, Kladno – u Malinu – Božkovi. Hudba – Adámek Dominik, informovat starostu – P. Matula.

 • 5. 7. Mrákotín – poutní mše sv. – 9.30 h
 • Pouť sv. Jakub 29. 7. 30 – Raná, 11.00 – pouť Oldřetice
 • Tábor Havlíčkova Borová termín 22. – 28.7.
 • Svatováclavský ples – termín upřesní J.Kyncl

 Zapsal: Petr Sodomka