Zápis jednání Pastorační rady farnosti Raná dne 28. 1. 2018

Přítomní: P. O. Matula, L. Adámková, E. Brožková, A. Doležalová, V. Pavliš, J.Kyncl a hosté. Nepřítomní: J.Adámek, J. Novotný

 1. Modlitba.
 2. Ohlédnutí za uplynulým obdobím:
 • Biřmování pan biskup Jan 9. ve 14 h na Rané. Biřmovanců bylo 13.

Poté Farní den: Pohoštění, kultura – děti, představení projektu Stodola. Vše probíhalo v kině.

 • Svatováclavský ples 30.9. – příprava, průběh, tombola, výsledek.
 • letos sobota 29. 9. 2018
 • Komunitní centrum „Stodola“ – seznámení se Stavebním projektem (podle doporučení ERF).

-seznámení se žádostí o dotaci

 • Nová katechetka Tereza Hladká, učí 2 h náboženství a pomáhá s akcemi pro děti (Farní tábor, výlety). V náboženství nyní 67 dětí dohromady ze všech farností (nárůst 10%).
 • Lektorská služba v kostele – v adventě proběhlo proškolení a nyní funguje rozpis čtenářů na měsíc.
 • Zájmové vzdělávání dospělých – první přednáška dr. Pavlíka „Historie kostelů chrudimska“ pátek 16.2. v 18 h v kině. – drobné občerstvení po přednášce – káva, čaj, voda
  • Příprava sálu čtvrtek 17.00
 • Oprava varhan – proběhla návštěva organologa V. Uhlíře, máme nabídky 2 firem (Jan Karel, Josef Pešava), pokusíme se získat dotaci z Pardubického kraje. Realizace s možností snížit cenu brigádou. Zavedeny Tiché sbírky.
 1. Nové body k jednání:
 • Komunitní centrum – projekt hotový, stavební povolení máme, budeme žádat o dotaci (je přislíbena). Začátek stavby říjen 2018. Potřeba přípravné práce.
 • Distribuční centrum Potravinové banky Pardubice z.s. – uzavřeli jsme smlouvu, roční poplatek 5000Kč, možnost pravidelné podpory sociálně slabších rodin nebo jednotlivců, pravidelně i jednorázově. Sklad v kuchyňce na faře.
 • V podkroví fary je plán vybudovat 3 pokoje pro hosty a soc. zařízení – zatím není projekt. Otázka financování.

Kalendář akcí:

 • Duchovní obnova

-ženy – Slavoňov 23 – 25.2

– muži – zatím není domluveno

13.5. Pouť Kladno 8.00

 • Farní pouť – Neratov – Častolovice (Kostelec n. O.) – Květen
 • NOC kostelů 25. 5. – Letos – ano

loňský program:

 

18.00 mše sv.

19.00 – prohlídka kostela s komentářem P.Ondřeje, malé pohoštění na faře

20.00 – 21.00 Jitka Smutná

21.00 – 22.00 – hudba, klid,..

Propagace – internet, vývěsky a rozhlas v okolních obcích

Hodnocení- účast byla cca 60 lidí na jednotlivé akce

 • Diecézní setkání ministrantů 2.6.

 

 • Boží Tělo v neděli 3. 6. -10:30 h

–  průvod – oltáře v obci – Oldřetice – pod márnicí – J. Novotný, Raná – U Kina – V. Pavliš, Mrákotín – u fary – Adámkovi, Kladno – u Malinu – Božkovi. Hudba – Adámek Dominik, informovat starostu – P. Matula.

 • 7. Mrákotín – poutní mše sv. – 9.30 h

 

 • Pouť sv. Jakub 29. 7. 30 – Raná, 11.00 – pouť Oldřetice
 • Tábor Havlíčkova Borová termín 22. – 28.7.
 1. Další připomínky:
 • Možnost přidat se k pozvání na besedu P. Zb. Czendlika s jeho novou knihou (J. Kyncl). Rada se neshodla na jasné podpoře.

 Zapsal: Petr Sodomka