Zápis z jednání Pastorační rady farnosti Raná dne 27. 8. 2017

Přítomní: P. O. Matula, L. Adámková, E. Brožková, A. Doležalová, V. Pavliš, J. Adámek, J. Novotný,

 1. Kyncl a hosté
 • Modlitba.
 • Zpráva z dovolené členů pastorační rady
 • Ohlédnutí za uplynulým obdobím:
 • Farní pouť – sobota  Hostýn – 27. 5. 10.00 mše, 13.00 požehnání
 • odjezd na další místo (Čechy pod Kosířem) – přihlášeno 73 lidí
 • odjezd 6.30, 10.15 mše, 13.00 požehnání, návrat 19.00
 • hodnocení: pouť se vydařila, i když byla komplikace s dopravou
 • NOC kostelů 9. 6. – program:

18.00 mše sv.

19.00 – prohlídka kostela s komentářem P. Ondřeje, malé pohoštění na faře

20.00 – 21.00 Jitka Smutná

21.00 – 22.00 – hudba, klid,..

Propagace – internet, vývěsky a rozhlas v okolních obcích

Hodnocení- účast byla cca 60 lidí na jednotlivé akce

 • Boží Tělo v neděli 18. 6. -10.30

–  průvod – oltáře v obci – Oldřetice – pod márnicí – J. Novotný, Raná – U křížku – V. Pavliš, Mrákotín – u fary – Adámkovi, Kladno – u Malinu – Božkovi. Hudba- Adámek, starosta informován.

Hodnoceníakce dopadla dobře, jen připomínka k bezpečnosti na křižovatce. Doporučení, aby             příště byla hudba

 • 5.7. Mrákotín – poutní mše sv. – 9.30 h sloužil P. Milan Vrbiak z Hlinska

 

 • Pouť sv. Jakub 30. 7. 9.30 – Raná, 11.00 – pouť Oldřetice

Hodnocení – vše proběhlo v pořádku

 • Tábor – Trstěnice
 • termín 30. 7. – 5. 8.
 • 22 dětí, 13 vedoucích, 2 kuchařky
 • Mše sv. téměř denně díky trvalé přítomnosti kněze
 • Proběhlo dobře bez větších problémů
 • Vysoký poplatek za pronájem fary.

Hodnocení – průběh P. Ondřej zhodnotil, že program a organizace proběhla v pohodě, připomínka byla k tomu, aby se dětem dalo více prostoru ke sv. zpovědi

Dále bylo poukázáno na výši poplatku – kdyby bylo možné zažádat o příspěvek z biskupství

 

 • Nové body k jednání:
 • Biřmování

– pan biskup Jan přijede 24. 9. ve 14 h na Ranu. Biřmovanců bude 14. P. Ondřej přivítá O. biskupa. Biřmovanci si rozeberou funkce při liturgii

– poté Farní den:

Pohoštění

                        – přípitek víno zajistí J. Novotný  7+7 l

– řízky zajistí J. Adámek, předpoklad 150 ks,

– kávu, cukr, mléko zajistí E. Brožková

– chleba zajistí J. Novotný

– okurky zavařené ohlásit, aby farníci donesli, pokud bude málo doplní past. rada

– pivo a limo zajistí J. Kyncl

– buchty napečou farnice – ohlásit, organizace L. Krátká

– sklo zapůjčíme z Vojtěchova, zajistí J. Kyncl, řízek bude na papírové tácky

– kultura   – děti z tábora zatančí, co si nacvičily

– svědectví ze setkání z Olomouce

– představení záměru přestavby farní stodoly na komunitní centrum

– živou hudbu nebudeme zajišťovat, pouze aparaturu je potřeba zapůjčit, dotaz na mládež

– stany a sedy budou potřeba, zeptat zda je možné je půjčit zajistí M.Pavliš

příprava prostor kolem fary a na faře sobota 23. 9. od 14.00

– v neděli příprava od 8.00

Mše sv. 28. 9. na sv. Václava bude v 8.00

 • Svatováclavský ples 30. 9. – po loňském velmi úspěšném ročníku budeme opakovat

– zahájení P.Ondřej

– hudba je zajištěná MIX

– zajistit obsazení služeb, koordinátor J.Kyncl

– předtančení možná zajistí mládež, P.Ondřej zjistí stav

– tombola bude a je potřeba předem vyzvat při ohláškách o dary – opakovaně s předstihem

– losy do tomboly bude potřeba namotat, koordinátor J.Adámek

– příprava sálu bude v sobotu od 9.00

– občerstvení, guláš, řízky pro muziku, knedlíky, chleba, koordinátor J.Kyncl

 

 • Komunitní centrum „Stodola“ – seznámení se Stavebním projektem (podle doporučení ERF).

M.Pavliš informoval o plánu a průběhu administrativních postupů ohledně úprav farní stodoly.

Bude důležité lidem vysvětlit, proč tuto úpravu plánujeme, žádat je o modlitbu, příspěvky.

Návrhy – pojmenovat po P. Mimrovi; Kdo bude správcem? Financování?

– Zatím nemáme konkrétní informace o dotačních podmínkách

– návrh na budoucího koordinátora je paní Jana Duchečková

Až budeme mít konkrétní podmínky, svolat ERF a PRF k projednání a schválení projektu.

 

 • Zájmové vzdělávání dospělých – (viz. minule příspěvek Bc. Ivety Novotné)

Zkusit domluvit přednášku o historii na podzimní termín.

 • V podkroví fary je plán vybudovat 3 pokoje pro hosty a soc. zařízení – čekáme na projektanta. Je potřeba získat projekt co nejdříve, abychom to mohli zahrnout do projektu komunitní centrum
 • Nová katechetka Tereza Hladká, roz. Brožková, bude učit asi 3 h náboženství.
 • Další – připomínky

téma čtení: vybírat čtenáře kteří čtou zřetelně, aby tomu rozuměli hlavně starší posluchači

vybízet více ke svátosti smíření nejen děti

– před biřmováním dát více příležitostí ke svátosti smíření – domluven termín na sobotu

– varhany potřebují opravu, pozvat organologa a plánovat jejich opravu

– úklid kolem kostela po ořezu lip – P. Ondřej zaurguje zájemce

– podávání sv. přijímání: připomínka k těm, kteří nemají pohybový problém, aby počkali a přistupovali v přední části kostela

 

Zapsal: Václav Pavliš