Zápis z jednání Pastorační rady farnosti Raná dne 12. 5. 2017

Přítomní: P. O. Matula, I. Novotná, L. Adámková, E. Brožková, A. Doležalová, V. Pavliš, J. Adámek, P. Sodomka

 1. Modlitba.
 2. Zájmové vzdělávání dospělých – příspěvek Bc. Ivety Novotné k diskusi o připravované rekonstrukci stodoly na komunitní centrum
 • Diskuse Komunitní centrum „Stodola“ – reflexe proběhlé přednášky. Stavební projekt je připravován podle doporučení ERF.
 • Byla představena – Česká křesťanská akademie – 1800 členů, kolektivní členství – osvětová činnost, farní knihovna, zajištění lektorů a přednášejících, nejen teologické přednášky- přírodovědné, umění,..
 • Další možnosti – Mezigenerační akademie, senior klub,…
 • Zatím zkusit na podzim 2 přednášky: 1. 20. října? – pátek 18.00 – Historie regionu, 2. Listopad – ?
 1. Ohlédnutí za uplynulým obdobím:
 • Společenství mládeže –
  • Připravili pro děti Královský výlet, 20 dětí a 12 mladých
 • sv. přijímání 11. 6.
  • začátek na faře – po mši malé pohoštění na faře
 • Duchovní obnovy 2017

Obnova ženy – 24. – 26. 2 2017 v Rokoli – asi 13 účastnic

Obnova muži – 31. 3. – 2. 4. chalupa Moravský Karlov, 7 účastníků

 • 24hodin pro Pána
  • Večer chval – v pátek po mši (P. O. Matula a V. Pavliš) proběhlo, přes 30 lidí
 • Křížové cesty v kostele  – pátek 17.30, rozpis – L. Krátká, probíhalo dobře
 • Velikonoce
  • Květná neděle – průvod s ratolestmi
  • Zelený čtvrtek – dopoledne- ministranti na Missa chrismatis, 12 kluků

– 18.00 – mytí nohou, adorace

 • Velký pátek – 15.00 křížová cesta po Rané, asi 30 lidí

– 18.00 Velkopáteční obřady

 • Bílá sobota – 9.00 – Ranní chvály, adorace u božího hrobu do 15.00
 • Vigilie – 20.00 – čtení:1., 3., 5., Epištola,

– poté pohoštění na faře – L. Adámková, proběhlo dobře.

 • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 9.30 – žehnání pokrmů
 • Pouť rodin – Chlumek

– proběhlo 7. 5. v neděli. Příště větší propagace

 • Setkání Živého růžence – proběhlo 1. 5., účast na mši asi 50, na faře pohoštění asi 25.
 • Úklid na faře – funguje podle rozpisu
 • Biblická přednáška – Kulturní dům ve Vojtěchově proběhla v pátek 20. 2. s účastí asi 120 lidí z řad obou církví i lidí zvenčí.
 • Májové – středy večer v kapličkách a pátky večer v kostele – budou (Oldřetice, Kladno, Holetín) – termíny a časy v ohláškách

 

 1. Nové body k jednání:
 • Farní pouť – sobota v květnu
 • Hostýn – 27. 5. 10.00 mše, 13.00 požehnání
 • odjezd na další místo (Čechy pod Kosířem) – přihlášeno 73 lidí
 • odjezd 6.30, 10.15 mše, 13.00 požehnání, návrat 19.00
 • NOC kostelů 9. 6. – propagační materiály dodány, jaký uděláme program? Inspirace na www.nockostelu.cz

18.00 mše sv.

19.00 – prohlídka kostela, malé pohoštění na faře

20.00 – 21.00 Jitka Smutná

21.00 – 22.00 – hudba, klid,..

 

Propagace – internet, vývěsky a rozhlas v okolních obcích

 

 • Boží Tělo v neděli 18. 6. -10.30

–  průvod – oltáře v obci – Oldřetice – pod márnicí – J. Novotný, Raná – U křížku – V. Pavliš, Mrákotín – u fary – Adámkovi, Kladno – u Malinu – Božkovi.

Hudba- Adámek, starosta informován.

 • 5.7. Mrákotín – poutní mše sv. – 9.30

 

 • Pouť sv. Jakub 30. 7.
 • 30 – Raná
 • 00 – pouť Oldřetice
 • Tábor – Trstěnice
 • termín 30. 7. – 5. 8.
 • doposud nejsou přihlášky, mládež připravuje
 • Biřmování

– pan biskup Jan přijede 24. 9. ve 14 h na Ranou. (Dopoledne je ve Skutči)

– poté Farní den: co připravíme?

-hudba – ano,?

-kultura – ano,?

-pohoštění – řízek, pivo, limo,..

 

 • Další
 • V podkroví fary vybudovat 3 pokoje pro hosty a soc. zařízení.
 • Pozvánka na loutkářskou instalaci v Chrudimi „Zanechat stopu“ ke 150. výročí úmrtí vynálezce Josefa Ressela. Jednu část připravil P. Ondřej Matula. Termín 3. – 6. 7. v bývalé sladovně (blízko Lidlu).

Zapsal: Petr Sodomka