Zápis jednání Ekonomické rady farnosti Raná, 2. dubna 2017

Přítomni: P. Mgr. et Mgr. Ondřej Matula SDB, Ing. Martin Pavliš, Ing. Zdeněk Talácko, Jaroslav Kyncl

 1. Modlitba
 2. Seznámení s minulým zápisem, informace k proběhlým akcím:
 • Kácení kaštanu u kostelního oplocení (zdi), posudek arboristy máme, firma pana

Svobody ze Studnic provede pokácení, povolení obce máme. Bude provedeno co nejdříve.

 • Oprava bytu na faře je hotova. Farář bydlí od 24. 12. 2016 a platí nájem stanovený biskupstvím ve výši 831Kč. Zaplatil popelnice a vodné.
 • Současný farář je administrátorem přes T-Mobile církevní síť. Skupina má nyní 11 SIM karet.
 • Údržbu farní zahrady provádí farář s hospodyní a občasnou pomocí farníků nebo Skautů.
 • Rada byla seznámena s účetní uzávěrkou za rok 2016 a výší příspěvků do Fondu solidarity biskupství, s obratovou předvahou.

 

 1.    Plán oprav:

Kostel

 • V obvodových zdech kostela vyměnit odvětrávací mřížky. Možnost zjistí M.P.
 • Dodělat vnitřek márnice – půdu a regály. Zbyly prkna ve stodole. Brigáda po velikonocích
 • Plánujeme opravit obvodovou zeď kolem kostela. Pozvat památkáře a zjistit možnosti dotace -O.M.
 • Podlaha v kostele je hodně popraskaná a vzlíná vlhkost a objevují se plísně. Budeme konzultovat s památkáři.

Fara

 • proběhlo jednání ohledně půdní vestavby pro ubytování návštěv s Ing. Zdeňkem Zikmundou. Rada to hodnotí kladně. Po přípravě projektu bude provedeno zřejmě svépomocí

Stodola

 • Opravit svépomocí stodolu nejsme schopni. Návrhy řešení vypracoval Jiří Svoboda. Rada se shodla na návrhu č.2 s úpravou umístění schodiště. Financování opravy se pokusíme zajistit z dotace.
 • Brána do zahrady u stodoly se vyrábí. Bude potřeba dělat plot. Nejdříve odbagrovat kořeny náletových dřeviny. Bagr zjistí J.K. Na opravu plotu bude svolána brigáda.
 • Vyřešit odpadovou jímku: novou s trativodem nebo čističku. Bude se řešit v souvislosti s opravou stodoly.

 

 1. Investice:
 • obec Raná schválila náš záměr koupě pozemku u silnice, biskupství návrh smlouvy upravilo. Je připravena k podepsání. Pan farář zajistí podpis pana starosty a biskupství. Cena 2010Kč.
 • Uvažuji příští rok na DPP vzít katechetku (Tereza Hladká) na několik hodin, aby se pokrylo lépe náboženství a mohla se rozvíjet pastorace vůči těm, kdo do kostela přestali chodit. – Rada souhlasí. Zjistit možnost placení z biskupství, jinak jsme ochotni zaplatit 6 h týdně po 70Kč za hodinu. Náplň práce kromě výuky náboženství také akce pro děti atp.

 

 1. Neprojednané návrhy a připomínky:
 • Do farního lesa zajíždí hodně motorových vozidel, zanechávají odpadky. Navrhuji osadit závoru a zábrany k vjezdu. Po dohodě s lesníkem.
 • Fasáda fary je v žalostném stavu.
 • Uvažovat o vyhřívaných podložkách na lavice.
 • Odkanalizování dešťové vody od fary a ze silnice: voda zůstává u budovy a po dešti se dělají louže na trávníku. Bude potřeba odvést vodu pryč – třeba i do nádrže na zalévání nebo jinam.
 • Plocha před farou se využívá i k parkování. Po dešti je problém projít blátem k faře. Navrhuji vydláždit zbylými kostkami alespoň chodníček.

 

Zapsal: P.Ondřej Matula