Zápis z jednání Pastorační rady farnosti Raná dne 29. 1. 2017

Přítomní: P. O. Matula, J. Kyncl, L. Adámková, E. Brožková, L. Krátká, M. Kynclová, A. Doležalová, V. Pavliš, J. Adámek, J. Novotný, P. Sodomka

 

 1. Modlitba a meditace.
 1. Ohlédnutí za uplynulým obdobím:
 • Adorace

– pátek- po mši sv. 30 min adorace +7. 12. středa od 20.00

 • osvědčilo se, zůstává beze změn
 • Společenství – vznik Mládeže – rozjíždí se, cca 12- každou druhou sobotu odpoledne,
  • funguje, připravují Královský výlet
 • Liturgické oslavy: vánoce 24. 12. ve 22:00. Ostatní jako v neděli. Sv. rodina – pátek 18:00. 31. 12. – 16.00
  • pochvala O. Matulovi za pohoštění na faře
 • PF – 2017
  • líbili se, příští rok také zajistit
 • Mikuláš 4. 12. po mši sv. – Lenka Krátká a Eva Brožková – zajistí materiál do balíčků- 50 ks, balíčky vytvoří mládeže
  • vše proběhlo v pořádku
 • Tříkrálový ples ve Skutči – lístky na Raně na 3. adventní, prosí o tombolu a předtančení mládeže
 • Tříkrálový ples -7. 1. 2017 – předprodej na Rané 3. neděle adventní
 • Ekumenická bohoslužba – v lednu -farářka Čejková – Hlinsko. Domluví P.Ondřej –20. 1. 2017 , zvážit společnou akci pro širší veřejnost o Bibli – některý pátek 17.00
  • Proběhla úspěšně
  • příště zajistit koordinaci pohoštění – konkrétní osoba
 • Žehnání domů kolem Tří králů – jak organizovat, mohu a 29. 12. – vytvořit seznam
  • Proběhlo úspěšně
 • Opravy bytu na faře skončeny na začátku prosince 2016
 • Tříkrálová sbírka
  • Proběhla úspěšně – vybralo se více než v loňském roce
 • Silvestrovské posvěcení

 

 

 1. Nové body k jednání:
 • Královský výlet pro děti 10. – 12. 2. Vrbatův Kostelec
 • Program chystá mládež, poplatek 100Kč za ubytování, končí mší sv. v VK v 11.00
 • Sraz ve VK 17.00 -18.00
 • Příprava na 1. sv. přijímání od 5. 3., termín 11. 6.
 • Příprava v kostele ve 14.00 – cca 30 minut
 • Duchovní obnovy 2017

Obnova ženy – 24. – 26. 2 2017 v Rokoli – přihlašování?

 • Vytvořit papír na přihlašování,

Obnova muži – 31. 3. – 2. 4. chalupa Moravský Karlov, 15 míst

 • Vytvořit papír na přihlašování,
 • 24hodin pro Pána 24. – 25. 3. – uděláme něco?
 • Večer chval – v pátek po mši (P. O. Matula a V. Pavliš), povzbudit k účastni na sobotní obnově ve Skutči
 • Křížová cesta – pátek 17.30

– domluvit a vytvořit rozpis – L. Krátká

 • Velikonoce
 • Květná neděle – průvod s ratolestmi
 • Zelený čtvrtek – dopoledne- ministranti na Missa chrismatis

– 18.00 – mytí nohou, adorace

 • Velký pátek – 15.00 křížová cesta,

– 18.00 Velkopáteční obřady

 • Bílá sobota – 9.00 – Ranní chvály, adorace u božího hrobu do 15.00
 • Vigilie – 20.00 – čtení:1., 3., 5., Epištola,

– poté pohoštění na faře – nezapomenout na víno!!! – L. Adámková

 • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 9.30 – žehnání pokrmů
 • Velikonoční pondělí – 8.00
 • Pouť rodin – Chlumek

– domluvit se Skutečskou farností?

 • Farní pouť – sobota v květnu
 • Hostýn – 27. 5. 10.00 mše, 13.00 požehnání
 • odjezd na další místo (Čechy pod Košířem) – zatím nepotvrzeno
 • Boží Tělo v neděli 18. 6.
 • 30 – průvod – oltáře v obci – Oldřetice, Raná, Mrákotín, Kladno  
 • Pouť sv. Jakub 30. 7.
 • 30 – Raná
 • 00 – pouť Oldřetice
 • Biřmování

– pan biskup Jan přijede 24. 9. ve 14 h na Ranou. (Dopoledne je ve Skutči)

– poté Farní den

 • Zimní univerzita: Církevní dějiny, Sociální nauka církve, Písmo, Migrace, Islám… Kdy? Občas – 3x po sobě –  3 termíny a 3 témata – Písmo, Islám, Pedagogika
 • Komunitní centrum „Stodola“ – možnost přednášky Bc. Ivety Novotné o komunitním vzdělávání. Přepracovat projekt. – pozvat Bc. Novotnou – 7. 2. v Mrákotíně setkání s knihovnicemi, potom se domluví další
 • Aktualizovat projekt poté zvážit rozsah úprav a financování
 • Tábor – Trstěnice
 • termín 30. 7. – 5. 8.
 • Nabídnout v okolních farnostech
 • Setkání Živého růžence – členů a zájemců

termín navrhne v teplejším období O. Matula

 • Úklid na faře

rozdělit mezi skupiny, služby po dvou týdnech, rozpis

 • Další
 • 3. Biblická přednáška – Kulturní dům ve Vojtěchove 17.00/18.00?
 • Podpořit, mše nebude

 

Zapsal: Petr Sodomka