Ohlášky – 6. neděle v mezidobí 11. 2. 2024

• Mše sv.:

na Popeleční středu v 18 h,

čtvrtek pohřeb ve 12 h +Jiřina Polanská,

v pátek v 17 h,

v neděli v 9:30 h pro děti s loutkovým kázáním.


• Křížové cesty se společně modlíme v pátek přede mší svatou.

Prosím zástupce skupin ve farnosti, aby se střídali ve vedení.


• Duchovní obnovy:

pro muže v Želivi 16. – 18.2.2024,

sraz v pátek v 16:30 h na křížové cestě a na mši svaté. S sebou spacák a 300 Kč ubytování, jídlo koupíme společné. Návrat v neděli ráno.

Pro ženy v Rokoli 1. – 3.3. Přihlašujte se na stolečku v kostele.


• Adopce na dálku – přijali jsme nové adoptivní dítě Korradiji Sanon z vesnice Baie de Henne na Haiti. Nastoupila do 1. třídy. Fotografie na vývěsce a na webu farnosti. Školné je 6500 Kč.


• Sbírky: příští neděli Tichá sbírka na opravy.


• Postní pokladničky – vezměte si do každé rodiny. Během postní doby vkládejte peníze za to, co si odřeknete (sladkosti, alkohol, zábava), na velikonoce přineste.

Výtěžek bude na školné pro naše nové adoptivní dítě Korradiji Sanon z Haiti.


• Komunitní centrum P.F.X.Mimry: výstava modelů autíček 9. – 17.3.


• Příprava dětí na 1. svaté přijímání začne 3.3. v 15 h. Můžete přihlašovat děti u pana faráře.


• Lyžování pro děti z farnosti bude 12. a 13.3.


• Farnost Kameničky zve na přednášku P.Marka Orko Váchy 9.3. od 16 h v sokolovně.


• Katolický týdeník:

Vstupujeme do postní doby; Téma: Péče o psychicky nemocné; Perspektivy: Když církev spojuje lidi; rozhovor s norským spisovatelem Jon Olav Fosse; Doma: Do postu jako kdysi.