Ohlášky – 5. neděle v mezidobí 4. 2. 2024

• Mše sv.:

v pátek v 18 h,

v neděli v 9:30 h.


• Sbírky:

na biblický apoštolát 4697 Kč,

Tichá na opravy 8762 Kč.

Pán Bůh zaplať!


• Komunitní centrum P.F.X.Mimry: výstava modelů autíček 9. – 17.3.


• Příprava dětí na 1. svaté přijímání začne 3.3. v 15 h.

Můžete přihlašovat děti u pana faráře.


• Lyžování pro děti z farnosti bude 12. a 13.3.


• Duchovní obnovy:

pro muže v Želivi 16. – 18.2.2024,

pro ženy v Rokoli 1. – 3.3.

Přihlašujte se na stolečku v kostele.

Do Želivi spacák a 300 Kč ubytování, jídlo dle domluvy.


• Tento týden mám dovolenou, náboženství odpadá.


• MAS Hlinecko nabízí nákup zdarma pro seniory nad 70 let, kteří jsou v nouzi. Informace na plakátku.


• Farnost Kameničky zve na přednášku P.Marka Orko Váchy 9.3. od 16 h v sokolovně.


• Katolický týdeník: Slavíme Krista jako světlo národů; Téma: Zasvěcený život; Perspektivy: Mlada – princezna a abatyše; rozhovor s Lukášem Milotou; Doma: Návrat do společnosti.