Ohlášky – 3. neděle v mezidobí 22. 1. 2023


• Mše sv.: v pondělí ve 13 h v Holetíně pohřeb +Jan Šinágl, v pátek v 18 h; v neděli v 9:30 h.
• Druhé kolo prezidentských voleb bude v pátek 27. a sobotu 28.1. Prosím, zúčastněte se a vyberte pravdomluvného a poctivého demokratického kandidáta.
• Dnes sbírka na pojištění.
• Adopce na dálku: dostali jsme další dopis od našeho adoptivního syna Josepha Nadakatina z Indie včetně vysvědčení. Vše na vývěsce. Zaplatíme mu další školné.
• Komunitní centrum P.F.X.Mimry: Dny prevence zdraví ČČK v pátek 27.1. od 10 do 12 h pro veřejnost. V sobotu 28.1. od 14:30 Biblické tance, více na plakátku.
• Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny: Výuka češtiny každé úterý (jezdí sem i z Hlinska). Připravujeme 3. zásilku humanitární pomoci.
• Duchovní obnovy 2023: pro ženy v Rokoli 17. – 19.2.; pro muže na Hoješíně 10. – 12.3.2023.
• Katolický týdeník: Souboj o prezidenta vrcholí; Téma: Boží hlas v tichu; Perspektivy: Rozšiř prostor svého stanu; rozhovor s Mons. Františkem Hanáčkem; Doma: Ekumena v praxi.