Ohlášky – 2. neděle v mezidobí 15. 1. 2023


• Mše sv.:, v neděli v 9:30 h, v pátek ekumenická bohoslužba v evangelickém kostele v 18 h.
• Děkuji za úklid kostela po vánocích všem 10 farníkům!
• Druhé kolo prezidentských voleb bude v pátek 27. a sobotu 28.1. Prosím, zúčastněte se a vyberte pravdomluvného a poctivého demokratického kandidáta.
• Dnes TICHÁ sbírka na opravy. Příští neděli sbírka na pojištění.
• Komunitní centrum P.F.X.Mimry: setkání seniorů v pondělí 16.1. od 16 h, téma pouť do Krakova. V sobotu 28.1. od 14:30 Biblické tance, více na plakátku.
• Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny: ubytování pro uprchlíky ukončujeme, nyní není potřeba. Výuka češtiny každé úterý (jezdí sem i z Hlinska). Připravujeme 3. zásilku humanitární pomoci.
• Duchovní obnovy 2023: pro ženy v Rokoli 17. – 19.2.; pro muže na Hoješíně 10. – 12.3.2023.
• Katolický týdeník: Tři králové přinášejí radost; Téma: Okaz Benedikta XVI; Perspektivy: Papež hledající Ježíšovu tvář; rozhovor s básníkem Lubomírem Feldekem; Doma: Drahé živobytí.