Pastorační rada farnosti Raná dne 14. 11. 2021

Přítomní: P. Ondřej Matula, P. Sodomka, V. Pavliš, L. Adámková, J. Kyncl

Omluveni: J. Ondrová, E. Brožková.

1. Modlitba k Duchu svatému. 

2. Vzdělávání – Proměna farnosti podle J. Mallona, kap. 4. – Překročit obyčejnost 

– z časových důvodů bude příště

3. Ohlédnutí za proběhlými akcemi: 

 • Komunitní centrum: od října setkávání seniorů každé druhé pondělí od 16 h. Proběhla přednáška Dr. Pavlíka „Slzy v mýtech a bájích“. Nízká účast, zřejmě kvůli zhoršené epidemické situaci. Úklid zajištěn.
 • Fara vymalována – úklid proběhl.
 • Růženec přede mší – v říjnu členové pastorační rady s rodinou skvěle zafungovali. Páteční růženec si vzala pí. Pospíšilová, neděle jsou otázka. 
 • Lektoři – osloveni noví zájemci, nastaven rozpis čtení. Možnost nácviku dle potřeby
 • Kurz Alfa – ve Skutči, od října pokračování, končí příští neděli (21.11.2021). 

– Pozitivní ohlasy účastníků. 

– Jak u nás? – PRF se shodla, že tento typ pastorace není zcela vhodný pro naši farnost.

– Samostatně pořádat nebudeme.

 • Příprava dětí na 1. sv. přijímání – od 12. září., 1x měsíčně, přijímání koncem května.
 • Biblické hodiny – od října. Program: Modlitba, Čtení z Bible – výklad, nedělní texty. Po 14 dnech pátek večer.  24. září. 2021 18.45 – první hodina. Nikdo nepřišel, odkládáme na později.
 • 19. září – poděkování za úrodu – věnec do obětního průvodu – Oldřetice
 • 26. září – dětská mše sv. + požehnání maminkám, jinak každou 3. neděli v měsíci

4. Nové body k jednání:

 • Duchovní obnova pro ženy v Rokoli 25. – 27.3.2022; obnova pro muže v jednání.
 • Farní tábor Uhelná Příbram 30.7. – 6.8.2022, zaplacena záloha.
 • Zpívání u jesliček, dětský karneval. NOC kostelů – výstava andělů. Vikariátní konference kněží zde v dubnu.
 • Synodální cesta – seznámí koordinátor pro naši farnost Venda Pavliš.
  • V. Pavliš seznámil s dosavadním průběhem.
  • Čeká se na konkrétní metodiku, jak zpracovat hlavní témata.
  • Prosba o modlitbu k Duch svatému za Synodální cestu

4. Další podněty:

 • Prosba o více zpovědníků před svátky. 
 • Bude zajištěno.

Další PRF:  dle potřeby v zimě 2022

Zapsal: Petr Sodomka