Ohlášky – slavnost Nejsvětější Trojice 7.6.2020

  • Mše svaté: v úterý ve 12:30 h pohřeb +Jaroslava Kučerová, v pátek v 18 h, v neděli    v 9:30 h Boží Tělo – mše venku u kostela, bez průvodu. 1. sv. přijímání bude letos jen ve Skutči.
  • Prosím o pomoc s přípravou oltáře a židlí příští neděli na Boží Tělo od 7 h.
  • Při sbírce na pastoraci diecéze se vybralo 4 490 Kč. Pán Bůh zaplať!
  • NOC kostelů tento pátek 12.6. Začátek v 16 h program pro děti, další na plakátku. Malé plakátky si vezměte pozvěte své známé. Větší plakátky do vývěsek, oboje na stolečku vzadu. 
  • Vikariátní pouť mládeže 13.6. na Podskalu! Info na plakátku.
  • Děkuji mužům a chlapcům za posečení trávy a úklid kolem kostela. Děkuji p. Kuncovi za vyčištění žlabů na kostele s plošinou.
  • Farní tábor pro děti: neděle 2.8. – sobota 8.8.2020. Přihlášky k dispozici na webu farnosti.

Katolický týdeník: Církev opět křtí dospělé; Téma: Království Boží, Perspektivy: Cesta k zelené Evropě; rozhovor s Emilií Sulejman Žigovou; Doma: Pouť v páru.