Ohlášky – 3. neděle postní 15.3.2020

  • Mše svaté: z nařízení diecézního biskupa, kvůli prevenci šíření nového koronaviru, jsou do odvolání všechny veřejné bohoslužby zrušeny.
  • Věřící jsou omluveni z nedělní účasti. Doporučuje se sledovat mši svatou v televizi nebo rozhlase či přes internet: www.mseonline.cz
  • V naší farnosti: mši svatou bude sloužit pan farář soukromě s akolyty, kteří se pak rozjedou do vesnic. V každé obci bude možnost v určitý čas přijmout Tělo Páně. Doporučuje se také modlit se za nemocné, pomáhat jim, zapojit se např. Do Růžence ve 20 h na zastavení nového viru.
  • Ohlášky i kázání budou mít věřící k dispozici na vývěsce kostela a na webu farnosti: www.farnostrana.cz
  • Sbírky se konat nebudou. Kdo by chtěl, může příspěvek na farnost donést na faru nebo poslat na farní účet: 1143545379/0800.
  • Pastorační rada farnosti se sešla v pátek 13.3., aby projednala způsob pastorace v mimořádné situaci.  
  • Komunitní centrum P.F.X.Mimry: RUŠÍ se jak Setkávání seniorů, tak plánovaná  beseda s pamětníkem Luborem Šušlíkem.
  • Duchovní obnova pro muže v Želivi v klášteře byla zrušena. Ruší se i ve Skutči obnova na gymnáziu.
  • Ruší se Misijní koláč.
  • Katolický týdeník: sedm let pp. František; Téma: Obnova pohraničí; Perspektivy: Bez hladu a touhy nelze žít; rozhovor s P.Václavem Sládkem; Doma: Nosit kříž.

Rozpis podávání svatého přijímání v obcích farnost Raná v neděli

Raná, Vojtěchov, Holetín
kostel
Kladno Jehličkovi Oldřetice Novotní Pokřikov Sodomka Mrákotín P.Pospíšil
10 -10:30 10:30 – 1110–10:30 10:30 Sobota  8 – 8:30