Ohlášky – 1. neděle postní 1. 3. 2020

  • Mše svaté: v pátek v 18 h s adorací do 19 h, v neděli v 9:30 h. křížová cesta v pátek v 17:30 h. 
  • Dnes začíná příprava na 1. sv. přijímání dětí ve Skutči, celkem 8 dětí. Prosím o modlitbu za ně.
  • Tichá sbírka vynesla 6702 Kč, sbírka Svatopetrský halíř 3609 Kč. Odeslali jsme platbu Adopci na dálku ve výši 6500 Kč a Potravinové bance roční poplatek 5000 Kč.
  • Komunitní centrum P.F.X.Mimry: Setkávání seniorů v pondělí 2.3. od 16 h, téma Paměť národa. Připravujeme orientační tabule a nápisy na budovu KC.
  • Duchovní obnovy 2020: Muži v Želivi v klášteře 13. – 15.3. Přihlašování na stolečku v kostele. 
  • Potravinová pomoc: v loňském roce jsme potravinami pravidelně zásobovali 19 dospělých a 25 dětí z naší farnosti a okolí, plus několik jednorázových výpomocí a podpory akcí pro děti. Celkem asi 2,5 tuny potravin.
  • Katolický týdeník: Křížová cesta Josefa Toufara; Téma: Půst jako neplýtvání; Perspektivy: Milovaná Amazonie; rozhovor s arcibiskupem Ericem de Moulins – Beaufort; Doma: Křížová cesta s dětmi.