Rozvrh hodin Křesťanské výchovy ve farnostech Skuteč, Předhradí a Raná ve šk. roce 2016/17

Středa Čtvrtek Pátek
ZŠ Smetanova ZŠ a MŠ Žďárec Gymnázium
12:30 – 13:05 h   1.- 3. tř. 13:00 – 13:45 h 1. – 5. tř. 7:00 – 7:45 h
  ZŠ Smetanova ZŠ a MŠ Prosetín
  15:00 – 15:45 h  4. – 5. tř. 11:30 – 12:15 h  1. – 4. tř. 12:15 – 13:00 h  5. tř.

13:00 – 13:45 h  6. – 9.tř.

  Fara Skuteč  
  15:15 – 16:00 h  6. – 9. tř.  
  14 – 15 h možnost na faře psát úkoly nebo si hrát. .

 

Vyučujíci všech hodin: P.Ondřej Matula, kromě hodiny na faře – učí P.Jan Linhart a výuky na gymnáziu – učí Bc. Markéta Požárová.

Pomůcky: děti si vezmou psací potřeby a přezůvky. Ostatní zajišťuje farnost.

Více informací můžete získat u P.Ondřeje na tel. 732 536 873.