Ohlášky o 18. neděli v mezidobí 4. 8. 2019

  • Mše svaté: v úterý na svátek Proměnění Páně v 18 h, ve středu pohřeb ve 14 h pan Jaroslav Novotný z Oldřetic, v pátek v 18 h, v neděli  v 9:30 h.
  • Do zákristie byl pořízen nový ohřívač vody a výlevka pro úklid kostela.
  • Děkuji vedoucím i kuchařkám, sponzorům, dobrodincům a modlitebníkům za přípravu i průběh Farního tábora pro děti. Prožilo ho 29 dětí s 13 vedoucími.  Nové Komunitním centrum to zvládlo, všechno proběhlo bez větších problémů nebo úrazů. Pán Bůh zaplať! Ztráty a nálezy prosím po mši na faře.
  • V pátek 2.8. přišla dotace na KC v plné výši, takže hned budeme moci zaplatit celý úvěr 3,3 mil. Kč.
  • Přihlášky do náboženství na příští školní rok budou k dispozici v kostele, ve školách i na webu farnosti. Prosím rodiče, aby upřednostnili náboženskou výchovu dětí před ostatními kroužky.
  • Národní pouť do Říma 11. – 13.11. k 30. výročí svatořečení Anežky České – možnost přihlašovat se na pouť na www.bihk.cz, možnost připojit se ke společnému daru Koruna sv. Anežky České – viz. www.anezka2019.cz
  • Katolický týdeník: Skauti na srazech v Americe a v Římě; Téma: 600 let první pražské defenestrace; Perspektivy: Chráněný lid a jeho práva; rozhovor s biskupem Luc Crepym; Doma: Umění odpočívat.