Ohlášky na pouť sv. Jakuba 28. 7. 2019

  • Mše svaté: v pátek mše sv. v 18 h s krátkou adorací, v neděli v 8 h v Holetíně a  v 9:30 h v Rané.
  • Nyní po mši sv. proběhne požehnání Komunitního centra P.F.X.Mimry.
  • Děkuji všem, kdo přišli uklidit kostel, faru a KC. Děkuji za pomoc s občerstvením.
  • Tichá sbírka minulou neděli vynesla 8 260 Kč. Pán Bůh zaplať!
  • Dnes začíná Farní tábor pro děti 28.7. – 3.8. zde v novém Komunitním centru F.X.Mimry v Rané. Prosím o modlitbu.
  • Národní pouť do Říma 11. – 13.11. k 30. výročí svatořečení Anežky České – možnost přihlašovat se na pouť na www.bihk.cz, možnost připojit se ke společnému daru Koruna sv. Anežky České – viz. www.anezka2019.cz
  • Katolický týdeník: Církevní památky světovým dědictvím; Téma: Hněv; Pespektivy: Kudy vést dialog o genderu; rozhovor s Peterem Moreé; Doma: Prarodiče a vnoučata.