Ohlášky na slavnost Nejsvětější Trojice 16.6.2019

• Mše svaté: v úterý ve 13 h pohřeb Zdeněk Sodomka, v pátek pohřby ve 13:30 Jitka Adámková a v 15 h Jindřiška Zelená, večerní mše v 18 h. V neděli slavnost Těla a Krve Páně v 9:30 h s průvodem po návsi.
• Dnes TICHÁ sbírka na opravy kostela a vybavení KC. Příští neděli sbírka na Charitu.
• Děkuji ještě jednou všem, kdo jakkoliv přispěli k uskutečnění Farního dne s otevřením Komunitního centra!
• Stavba KC byla tento týden zaplacena z úvěru. Čekáme na proplacení dotace.
• Pořídili jsme 11 nových ministrantských obleků za 11 tis. Kč, aby se obměnily obnošené kusy a doplnily chybějící.
• Farní tábor pro děti 28.7. – 3.8. letos zde v novém Komunitním centru
F.X.Mimry v Rané. Přihlášky dostaly děti v náboženství, jsou i v kostele nebo ke stažení na našich webových stránkách.
• Katolický týdeník: Vstoupili do křesťanské dospělosti; Téma: Karlův most; Perspektivy: Modlit se a jednat solidárně; rozhovor s novinářem Františkem Múčkou; Doma: Od kluka k muži. V diecézní příloze je fotografie a krátká zpráva o otevření KC v Rané.
• Autobus do Prahy na Letnou na demonstraci za svobodu příští neděli 23.6. pojede z Hlinska, cena 300 Kč, přihlašování na Fcb nebo v sakristii.