Ohlášky na 4. neděli Velikonoční 12. 5. 2019

  • Mše svaté: v pátek v 18 h s májovou, v neděli v 9:30 h dětská s loutkovým kázáním.

  • Dnes sbírka na bohoslovce! Příští neděli TICHÁ sbírka.

  • Pastorační rada se sejde dnes v neděli 12.5. v 19 h na faře.

  • Májové bohoslužby v kapličkách dle domluvy.

  • Farní pouť bude letos 18.5. do Malých Svatoňovic za P.Hojným, bývalým duchovním správcem zdejší farnosti. Přihlašujte se v kostele, zapisovat bude pověřená osoba. Podrobný program: v 6:30 odjezd Raná u kostela, Malé Svatoňovice -mše sv. v 9:30 h, návštěva Mariánského sadu, Mariánského pramene (vezměte si lahve na vodu), muzea bratří Čapků, nebo prohlídka venkovní expozice důlních strojů (u nádraží); 12 h oběd rest. Salamandr (100 Kč), ve 14 h přejezd do Úpice, možnost prohlídky Muzea a Dřevěnky – vstupné 20 Kč, pro děti hřiště a parky na hry. V 17 h odjezd domů. Platí se dospělí 300 Kč, děti 150 Kč při nástupu do autobusu. Dostanete tištěného průvodce poutí včetně plánků měst.

  • NOC kostelů 24.5. opět i na Rané, program se připravuje

  • Farní den bude letos v neděli 9.6., spojený s prohlídkou nového Komunitního centra. Požehnat jej přijede otec biskup Jan Vokál o pouti v neděli 28.7.

  • Farní tábor pro děti 28.7. – 3.8. letos zde v novém Komunitním centru F.X.Mimry v Rané. Přihlášky dostaly děti v náboženství, jsou i v kostele nebo ke stažení na našich webových stránkách.

  • Katolický týdeník: Svatý otec v zemi růží; Téma: Proč se brát; Perspektivy: Roztrhaná Evropa nemá šanci; rozhovor s arcibiskupem Středoafrické republiky; Doma: Týden pro rodinu.