Ohlášky na 5. neděli postní 7. 4. 2019

  • Mše svaté: v pátek v 18 h, v neděli v 9:30 h, začátek venku.

  • Křížové cesty budou v pátek v 17:30 h, na Velký pátek v 15 h v Kameničkách u kostela

  • Příští neděli sbírka na pastoraci diecéze.

  • Farní zpravodaj vychází dnes a můžete si jej vzít na stolečku za příspěvek na tisk. Děkuji všem, kdo přispěli k jeho vydání!

  • Předvelikonoční zpovídání v pátek 12.4. v kostele (sakristie a zpovědnice) a na faře (klubovna). V neděli 14.4. od 14 h v Holetíně v Kulturním domě.

  • Farní pouť bude letos 18.5. do Malých Svatoňovic za P.Hojným, bývalým duchovním správcem zdejší farnosti.

  • Farní den bude letos v neděli 9.6., spojený s prohlídkou nového Komunitního centra. Požehnat jej přijede otec biskup Jan Vokál o pouti v neděli 28.7.

  • Farní tábor pro děti 28.7. – 3.8. letos zde v novém Komunitním centru

F.X.Mimry v Rané. Přihlášky dostaly děti v náboženství, jsou i v kostele nebo ke stažení na našich webových stránkách.

  • Diecézní setkání mládeže v HK v sobotu 13.4. pro mládež od 14 let. Autobus zastaví v Rané v 6:45 h.

  • O čem píše Katolický týdeník: Posel naděje v Maroku; Téma: Eutanázie; Perspektivy: Z líhně stavitelů katedrál; rozhovor s Danou Němcovou; Doma: Hazard.