Ohlášky na 3. neděli v mezidobí 27. 1. 2019

  • Mše svaté: v pátek v 18 h, v sobotu v 9:30 h, v neděli v 8 h Holetín a  v 9:30 h Raná.
  • Adorace na 1. pátek do 21 h, od 19:30 zpívané chvál a čtení. Délka adorace – každý si může zvolit při adoraci na 1. pátek, jak dlouho chce adorovat, nikdo tam nemusí být celou dobu.
  • Zájemci o žehnání domů ať se zapíší na stolečku v kostele.
  • Zveme na přednášku „Biskup Josef Doubrava (1852-1921), jeho podíl na výchově kněží v Čechách a vztah k nové Československé republice. Úvahy o sekularizaci a české religiozitě“ od Dr. Tomáše W. Pavlíčka (MÚA AV ČR, v. v. i.) v neděli 27.1.2019 v kině Raná od 15 h. Ve 14 h příprava sálu.
  • Tichá sbírka minulou neděli vynesla 6 185 Kč. Pán Bůh zaplať! Sbírka na církevní školství v celé diecézi vynesla 807.302,- Kč. Z ní dostane gymnázium ve Skutči 71 900 Kč na výměnu elektroinstalace v počítačové učebně.
  • Příprava dětí na 1. sv. přijímání začne od března. Rodiče, promluvte si o tom se svými dětmi, které ještě nechodí.
  • Lyžařské výlety pro děti o jarních prázdninách 5. a 6.2.2019 (ÚT-ST). Poslední místa!
  • Duchovní obnovy: Obnova pro ženy v Rokoli 8. – 10.2.2019. Obnova pro muže ještě není stanovena.
  • Dostali jsme dopis od našeho adoptivního syna Josefa z Indie. Píše, jak slavili vánoce a pozvali své hinduistické přátele na cukroví, jak pomáhají lidem z okresů v jejich zemi postižených katastrofou siných dešťů, moc děkuje za pomoc se studiem a přislibuje modlitbu. Přesný překlad i originál budou na nástěnce v chodbě. Opět bude potřeba poslat peníze na jeho školné na rok, které činí 6500 Kč. Proto na příští neděli vyhlašuji sbírku na školné pro Josefa Nadkattina.
  • O čem píše Katolický týdeník: V Panamě jako doma; EU se přihlásila k ochraně věřících; Téma. Cesty evangelizace; Perspektivy: Jak zachránit ohroženou víru; rozhovor s P. Josefem Prokešem; Doma: Šikana.