Ohlášky na Křest Páně 13. 1. 2019

 • Mše svaté: v pátek Ekumenická bohoslužba v 18 h v našem kostele, v neděli mše sv. v 9:30 h pro děti s loutkovým kázáním.

 • Ekumenická bohoslužba spolu s Církví československou evangelickou bude v pátek 18.1. v 18 h v kostele sv. Jakuba. Po bohoslužbě občerstvení na faře. Přineste prosím něco upečeného!

 • Pastorační rada farnosti se sejde dnes v neděli 13.1. v 19 h na faře.

 • Zájemci o žehnání domů ať se zapíší na stolečku v kostele.

 • Zveme na přednášku „Biskup Josef Doubrava (1852-1921), jeho podíl na výchově kněží v Čechách a vztah k nové Československé republice. Úvahy o sekularizaci a české
  religiozitě“ od Dr. Tomáše W. Pavlíčka (MÚA AV ČR, v. v. i.) v neděli 27.1.2019 v kině Raná od 15 h.
  Český vlastenec, milovník, sběratel a mecenáš umění a profesor
  církevního práva Josef Doubrava se narodil v Mníšku pod Brdy, studoval
  teologii v Praze a Římě a kněžské svěcení přijal v roce 1876. Od roku
  1883 se podílel na výchově několika generací českého kléru, nejprve jako
  vicerektor pražského semináře, posléze jako rektor. V roce 1903 byl
  jmenován královéhradeckým biskupem a od listopadu 1918 působil jako
  apoštolský administrátor celé pražské arcidiecéze, dokud v únoru 1919
  nemoc neochromila jeho činnost.

 • Příprava dětí na 1. sv. přijímání začne od března. Rodiče, promluvte si o tom se svými dětmi, které ještě nechodí.

 • Lyžařské výlety pro děti o jarních prázdninách 5. a 6.2.2019 (ÚT-ST). Přihlášky dostanou děti v náboženství.

 • Duchovní obnovy: Obnova pro ženy v Rokoli 8. – 10.2.2019. Obnova pro muže ještě není stanovena.

 • O čem píše Katolický týdeník: Přelomové cesty papeže; Téma: Rodiny pronásledovaných; Perspektivy: Pečovat o duši Evropy; rozhovor s Paulem Josef Cordesem; Doma: Mít čas být spolu.