Ohlášky na Svatou rodinu 30. 12. 2018

  • Mše svaté: v pondělí 31.12. v 16 h, Nový rok v 9:30 h, v pátek v 18 h s adorací do 21 h a chválami v 19:30. V sobotu požehnání koledníkům v 9 h, v neděli mše sv. v Holetíně v 8 a v Rané v 9:30 h

  • Sbírka na Štědrý den na Betlém nenarozených vynesla 4 717 Kč.

  • Tříkrálové divadlo „Putování za Betlémskou hvězdou“ nám přijedou zahrát děti z farnosti Hrochův Týnec pod vedením Víta Bakeše v pátek 4.1. od 17 h v kostele.

  • Tříkrálový ples ve Skutči v sobotu 5.1. ve 20 h.

  • Duchovní obnovy: Obnova pro ženy v Rokoli 8. – 10.2.2019. Obnova pro muže ještě není stanovena.

  • O čem píše vánoční Katolický týdeník: nové číslo nevyšlo.

Všem vám přeji krásné a požehnané vánoce!

Váš pan farář Ondřej Matula