Ohlášky na 32. neděli v mezidobí 11. 11. 2018

  • Mše svaté: v pátek v 18 h, v neděli v 9:30 h bude sloužit novokněz P.Petr Vtípil.

  • Dnešní sbírka je na pojištění diecéze.

  • Děkuji za dary a uspořádání oslavy minulou neděli.

  • Dnes ve 13:30 h se rozezní zvony na památku ukončení 1. světové války.

  • Oprava varhan: kvůli technickým potížím při montáži se ladění odkládá. Po dobu oprav je kůr pro veřejnost uzavřený!

  • V pondělí 29.10. začala stavba Komunitního centra P.F.X.Mimry v Rané. Stavbu provede firma RENOS s.r.o. Rozpočet je 3 484 679 Kč včetně DPH. Dotace Evropské unie skrze IROP a MASKu Hlinsko pokryje 95% ceny. Předpokládané dokončení 27.5.2019. Stavební práce začaly 7.11. 2018. Prosím, provázejte stavbu svou modlitbou!

  • Teenagers víkend na Vesmíru 16. – 18.11. pro děti od 12 let. Přihlašování do neděle 11.11. na faře.

  • Duchovní obnovy: Adventní ve Skutči 15.12., přihlašujte si již nyní v kostele s uvedením počtu sob a obědů. Obnova pro ženy v Rokoli 8. – 10.2.2019. Obnova pro muže ještě není stanovena.

  • O čem píše Katolický týdeník: 100 let od konce války; Téma: Slováci u nás; Perspektivy: Na cestě k církvi naslouchající; rozhovor s Alenkou Pánkovou; Doma: O víře s neposedy.