Rozvrh hodin Křesťanské výchovy ve farnostech Skuteč, Předhradí a Raná ve šk. roce 2017/18

 

Pondělí Čtvrtek Pátek
Gymnázium

7:00 – 7:45 h (MP)

ZŠ Prosetín

12:15 – 13:00 h 1. – 5. tř. (TH)

ZŠ Prosetín

13:15 – 14:00 h 6. – 9. tř. (OM)

ZŠ Smetanova

12:30 – 13:00 h 1. – 2. tř. (OM)

Fara Raná

14:30 – 15:00 h 2. tř. (OM)

 
  ZŠ Komenského

13:30 – 14:15 h 3. – 5. tř. (TH)

   
  ZŠ Žďárec

13:30 – 14:05 h 1. – 5. tř. (OM)

 
 
  Fara Skuteč

15:10 – 15:55 h  6. – 9. tř. (JL)

Od 14:15 h možnost na faře psát úkoly nebo si hrát.

   
  .

Vyučující: P.Ondřej Matula (OM), P.Jan Linhart (JL), Bc. Markéta Požárová (MP), Bc. Tereza Hladká (TH).

Pomůcky: děti si vezmou psací potřeby a přezůvky. Ostatní zajišťuje farnost.

Předávání dětí: Vyučující si převezmou děti z prvního stupně v družině a po výuce je zase předají zpět, pokud není                      domluveno jinak.

 Více informací můžete získat u P.Ondřeje na tel. 732 536 873.