Ohlášky – 2. neděle v mezidobí 14. 1. 2024

• Mše sv.:

v pátek ekumenická bohoslužba v 18 h,

v neděli mše sv. v 9:30 h pro děti s loutkovým kázáním.


• Děkuji za úklid kostela po vánocích. Přišlo asi 10 lidí.


• Ekumenická bohoslužba – budou potřeba 3 čtenáři od nás a na občerstvení do KC prosím přineste něco upečeného, děkuji!


• Příští neděli TICHÁ sbírka na opravy.


• Komunitní centrum P.F.X.Mimry: připravují se další programy.


• Lyžování pro děti z farnosti bude 12. a 13.3.


• Duchovní obnovy:

pro muže v Želivi 16. – 18.2.2024,

pro ženy v Rokoli 1. – 3.3.

Přihlašujte se na stolečku v kostele.


• Adopce na dálku nás informovalo, že naše adoptivní dítě v Indii Joseph Nadakattin ukončí v tomto školním roce svá studia a tím naše adoptivní závazky končí. Moc děkují a zároveň nabízí, zda si chceme vybrat nové dítě k adopci. Předpokládám, že všichni souhlasíte. Dopis od Josepha s překladem je na vývěsce.
• Katolický týdeník:

S korunou na hlavě rozdávají radost; Téma: Duchovní rozlišování; Perspektivy: Skrytá síla náboženství; rozhovor s knězem pařížské katedrály Olivierem Ribadeau Dumas; Doma: Spory o dědictví.