Ohlášky – 5. neděle postní 25.3.2023

• Mše sv.: v pátek v 18 h; v 9:30 h Raná. Velikonoční bohoslužby v tabulce níže.
• Křížové cesty:. V neděli 26.3. od 15 h v kostele, v pátek v 17:30 h. na Velký pátek v 15 h v Kameničkách u kostela.
• Zpovídání před velikonocemi: zde v pátek 31.3. od 15 h P.Vladimír Janouch (do 16 h), Mons. Josef Pospíšil (do mše). Ve Skutči v neděli 2.4. od 15 do 18 h.
• Komunitní centrum P.F.X.Mimry: ve čtvrtek 30.3. od 17 h Výroční schůze KDU-ČSL, hostem Marek Výborný. Setkání seniorů v pondělí3.4. od 16 h na téma: Módní salony 1. republiky. V úterý 18.4. od 17 h pro všechny přednáška Dr. Pavlíka.
• Úklid kostela ve středu 29.3. od 16 h.
• Farní tábor se letos uskuteční od 23. do 29.7. v Liberku, přihlášky ke stažení na webu nebo vtištěné v kostele
• Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny: Výuka češtiny každé úterý (jezdí sem i z Hlinska).
• Sbírka vosku pro Ukrajinu – dnes naposledy do krabice pod stolečkem v kostele.
• Večer mladých v pátek 31.3. od 17 h ve Skutči. Info na plakátku.
• Zveme na Pastorační radu farnosti v pátek 28.4. po večerní také biřmovance kvůli domluvě na jejich slavnost
• Poutní zájezd farnosti na Vranov u Brna a do Brna – Kohoutovic v sobotu 13.5. Přihlašování v sakristii.
• Katolický týdeník: Na cestě ke křtu; Téma: Ke svátosti smíření; Perspektivy: Mít odvahu znova vstát; rozhovor se sbormistrem Petrem Fialou; Doma: Jak uspořádat besedu.