Ohlášky – 2. neděle postní 5. 3. 2023


• Mše sv.: v pátek v 18 h; v 9:30 h Raná.
• Křížové cesty v pátek v 17:30 h.
• Komunitní centrum P.F.X.Mimry:
• Příprava dětí na 1. svaté přijímání začne 5. března v 15 h v kostele na Rané.
• Lyžování pro děti 7. a 8.3. v Novém Městě n.M. Odjezdy v 8:30 od fary. Ještě jsou volná místa, přihlašování v sakristii.
• Sbírka Halíř sv. Petra vynesla 4541 Kč, Tichá sbírka 10 460 Kč a CSM Lisabon 2950 Kč. Pán Bůh zaplať!
• Farní tábor se letos uskuteční od 23. do 29.7. v Liberku, přihlášky později.
• Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny: Výuka češtiny každé úterý (jezdí sem i z Hlinska). Budeme posílat další balík s pomocí.
• Sbírka vosku pro Ukrajinu – můžete dávat do krabice pod stolečkem v kostele.
• Duchovní obnovy 2023: pro muže na Hoješíně 10. – 12.3.2023. přihlašování v sakristii.
• Duchovní obnova ve Skutči v sobotu 25.3., zapisujte se na stolečku.
• Katolický týdeník: Rok pomoci Ukrajině; Téma: Rok s Ukrajinci; Perspektivy: Soumrak a svítání nad Archou; rozhovor s Renátou Ocilkovou; Doma: Výchova s prarodiči.