Úmysly modliteb ve farnosti Raná 2023

Úmysly Svatého otce Františka 2023

 1. Za volbu prezidenta
 2. Za farní společenství
 3. Za oběti zneužívání
 4. Za duchovní povolání
 5. Za hnutí a skupiny v církvi
 6. Za biřmovance
 7. Za manžele
 8. Za mládež
 9. Za pracovníky ve školství
 10.  Za církev na synodě
 11.  Za papeže
 12.  Za zdravotně postižené