Ohlášky – 17. neděle v mezidobí 24.7.2022

  • Mše sv.: v pondělí pohřeb ve 14 h +Zdeněk Netolický, v pátek v 18 h, v neděli poutní k sv. Jakubu v 9:30 h.
  • Úklid kostela před poutí ve čtvrtek od 15:30 h.
  • Komunitní centrum P.F.X.Mimry: další programy po prázdninách, např. 10.9. Farní den s cimbálovkou.
  • Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny: v Komunitním centru jsme ubytovali další 4 uprchlíky, 3 seniory a vnučku. Výuka češtiny v úterý a čtvrtek. 
  • Prázdninové akce pro děti a mládež: Farní tábor 31.7. – 6.8. (přihlašování uzavřeno), Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové 9. – 14.8., Ministrantská kola 22. – 26.8. 
  • Katolický týdeník: 200 let opata Mendela; Téma: Umění odpočívat; Perspektivy: Po stopách P.Josefa Toufara; rozhovor s biskupem Pavlem Konzbulem; Doma: Odolné dítě.