Ohlášky – 4. neděle 30. 1. 2022

  • Mše sv.: ve středu pohřeb ve 13:30 h + Eliška Netolická z Pokřikova, ve středu v 18 h Hromnice, v pátek v 18 h s adorací, v neděli v 8 h Holetín a v 9:30 h Raná. 
  • Ekumenická bohoslužba bude v pátek 11.2.
  • Růženec – přijďte v neděli v 9 h!
  • Tichá sbírka na opravy vynesla 7 257 Kč, sbírka na Adopci na dálku 5 942 Kč. Pán Bůh zaplať!  
  • Komunitní centrum F.X.Mimry: další program se připravuje.
  • Duchovní obnovy: muži 11. – 13.3. na Hoješíně, ženy 25. – 27.3. v Rokoli.
  • Prázdninové akce pro děti a mládež: lyžařský výlet 28.2. a 1.3. (přihlášky odevzdávejte v sakristii), Farní tábor 31.7. – 6.8., Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové 9. – 14.8., Ministrantská kola 22. – 26.8.
  • Katolický týdeník: Papež – Modleme se za Ukrajinu; Téma: Zasvěcený Erasmus; Perspektivy: Reforma liturgie je nevratná; rozhovor s Felixem Kolmerem; Doma: Výchova k úctě.