Ohlášky – neděle Seslání Ducha Svatého 23. 5. 2021

  • Mše sv.: v pátek  v 18 h a v neděli v 9:30 h. Na mši svatou může nyní každý, s respirátorem, desinfikovat ruce, 2 m rozestupy. Účast je dobrovolná. Bohoslužby dál vysíláme online.
  • Náboženství: pracovní list opět ve čtvrtek.
  • Farní tábor 8. – 14.8. na faře v Písařově. Přihlášky na webu nebo vzadu v kostele. Přihlašujte urychleně, omezený počet dětí. Ministrantský cyklovýlet Labská stezka III bude od 23. do 27.8.
  • Dnes sbírka na pastoraci diecéze.
  • NOCI kostelů se letos nezúčastníme. Můžete navštívit kostely v okolí.
  • Prosím, pošlete finanční příspěvek místo sbírky na farní účet č. 1143545379/0800, nebo jej doneste na faru. Děkuji!
  • Komunitní centrum F.X.Mimry: Trénování paměti bude pokračovat na podzim. Nyní připravujeme besedu o sociálních službách. 
  • Katolický týdeník: Jan Nepomucký ukazuje cestu; Téma: Antonín Cyril Stojan; Perspektivy: Papež František stavitel mostů; rozhovor s farní hospodyní Josefou Bilíkovou; Doma: Samoživitelé.