Ohlášky – neděle Nanebevstoupení Páně 16. 5. 2021

  • Mše sv.: v pátek  v 18 h a v neděli v 9:30 h. Na mši svatou může nyní každý, s respirátorem, desinfikovat ruce, 2 m rozestupy. Účast je dobrovolná. Bohoslužby dál krmě dneška vysíláme online.
  • Náboženství: pracovní list opět ve čtvrtek.
  • Přípravu dětí ke svatému přijímání plánujeme na září.
  • Farní tábor plánujeme na 8. – 14.8. na faře v Písařově. Přihlášky později. Ministrantský cyklovýlet Labská stezka III bude od 23. do 27.8.
  • Příští neděli sbírka na pastoraci diecéze.
  • NOCI kostelů se letos nezúčastníme.
  • Prosím, pošlete finanční příspěvek místo sbírky na farní účet č. 1143545379/0800, nebo jej doneste na faru. Děkuji!
  • Komunitní centrum F.X.Mimry: nové Trénování paměti č. 27 si můžete vyzvednout v předsíni kostela nebo stáhnout z našich stránek www.farnostrana.cz
  • Katolický týdeník: TV NOE vysílá 15 let; Téma: sv. Jan Nepomucký; Perspektivy: Chvála politického středu; rozhovor s novinářem Jiřím Zajícem; Doma: Děti v kostele.