Úmysly modliteb na rok 2021

Úmysly Svatého otce Františka 2021:

 1. Za plné bratrství s jinými
  náboženstvími
 2. Za ženy, které se staly obětí násilí
 3. Za obnovené prožívání svátosti
  smíření
 4. Za lidská práva v diktaturách
 5. Za finanční svět
 6. Za ty, co se připravují na
  manželství
 7. Za přátelství ve společnosti
 8. Za obnovu církve
 9. Za udržitelný životní styl
 10. Za dílo evangelizace
 11. Za trpící depresemi
 12. Za katechety