Pastorační rada farnosti Raná dne 28. 8. 2022 -zápis

Přítomní: P. Ondřej Matula, E. Brožková, J. Kyncl, P. Sodomka, V. Pavliš, L. Adámková, J. Ondrová, M. Kynclová 1. Modlitba k Duchu svatému. 2. Vzdělávání – Proměna farnosti podle J. Mallona, kap. 5. – Položení základů 3. Ohlédnutí za proběhlými akcemi: Celý článek Pastorační rada farnosti Raná dne 28. 8. 2022 -zápis